06 53187176
bekijk het actuele rooster

06 53187176
bekijk het actuele rooster

Yoga als binnenwaartse reis

Yoga als binnenwaartse reis

Yoga als spiritueel pad, het pad van de geest, kan suggereren dat het het wereldse, het praktische, het aangename verwerpt. Of dat het iets zweverigs is of iemand als een heilige rondloopt. Dit is een misverstand.

Iedereen kent wel de mooie yogaplaatjes, maar het is goed te beseffen dat Yoga niet één of ander uiterlijk doel nastreeft. Yoga gaat in principe over het pad van de geest en dat ligt voor een yoga-beoefenaar in het domein van de natuur. Het is het onderzoek van de natuur (de menselijke natuur dus in dit geval, waartoe ook de geest behoort). Je start vanuit de wereld van de waarneembare verschijnselen, vanuit de oppervlakte naar het meest subtiele van de levende materie; ons levende leven dat onlosmakelijk verbonden is met alles; dat één is.

Versluiering – Maya

In yoga zijn – in verbinding zijn, één zijn –  is dus niet een of ander uiterlijk doel dat je moet nastreven. Het gaat echter meer over het ontsluieren van datgeen we als potentie, als natuur, al in ons hebben. We hebben als mens bijvoorbeeld allemaal de potentie om rust, heelheid, innerlijke vrede te ervaren. We zijn in principe al compleet, al heel. In het Westen spreken we vaak over lichaam en geest, alsof het twee verschillende ‘dingen’ zijn. Volgens de yogi’s is de geest echter niet iets dat afgescheiden is van het lichaam. Ook spiritualiteit is niet iets etherisch of buiten de natuur, maar juist toegankelijk en tastbaar via ons eigen lichaam.

Hoe kan je iets ontdekken, wat er in feite al is, maar we vaak vergeten zijn? Volgens de yogi is ‘onze spirit’ alleen bedekt door sluiers, door lagen. Er is zelfs een term voor: Maya. En de bedoeling van je yogabeoefening is om die lagen op te poetsen, schoon te maken, zodat het ‘goddelijke’, de vredigheid, de spirit, zichtbaar wordt. Je poetst als het ware je huis. Je houdt grote schoonmaak!

Grote schoonmaak

Een wetenschapper wil de natuur veroveren d.m.v. kennis. Het gaat hier over de uiterlijke natuur en uiterlijke kennis, bijvoorbeeld over atomen, hoe het werkt, prikkeloverdracht, stofjes. Een yogi wil zijn eigen innerlijke, ware, natuur leren kennen en krijgt inzicht in zijn eigen lichaam en zijn koortsachtige, rusteloze geest.

De lagen in die we oppoetsen, zijn:

  • Fysieke lichaam, annamaya kosa (de buitenste laag; huid, beenderen, spieren, botten, organen)
  • Energetische lichaam, pranamaya kosa
  • Mentale lichaam, manomaya kosa
  • Intellectuele lichaam, vijnamaya kosa
  • Ziellichaam, gelukzalige, anandamaya kosa

Als deze op één lijn liggen, in harmonie zijn, dan is er licht in het leven, integratie, eenheid. In onze Westerse christelijke traditie kennen we dit ook en spreken we vaak van de drie-eenheid: Lichaam-Geest-Ziel.

In verschillende artikelen op deze website wordt o.m. dieper ingegaan op bovengenoemde kosa’s.